PERFECT คานปาดปูน มอเตอร์ HONDA GP160
สินค้ามาใหม่
0.00 บาท
ต้องซื้อราคาขั้นต่ำรวม 0.00 บาท ขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม
  • เหมาะสําหรับปาดคอนกรีต งานก่อสร้างถนน เทพื้นถนน ทําให้พื้นเรียบ ผลิตจากเหล็กกล่องคานคู่ขนาน มีความ แข็งแรง ใช้สําหรับปรับพื้นผิวหน้าถนน
  • คอนกรีต ทําให้มวลของคอนกรีต หนาแน่น สร้างความราบเรียบของ พื้นผิว น้ําไม่ขัง งานจึงออกมาสวยงามและมีความทนทาน
  • กว้าง x สูง (ซม.) 25 x 10  
  • ความยาวคานปาดปูน (เมตร) 3 14 / 5 / 6 / 8

  • เครื่องยนต์ HONDA GP160