กระดาษทราย กลม หลังสักหลาด กระดาษทรายกลมแปะ 4,5,6,7 นิ้ว (สินค้าราคาต่อแพ็ต 5ใบ/ชุด)
40.00 - 70.00 บาท
กรุณาเลือกคุณสมบัติสินค้า
ติดต่อสอบถาม

กระดาษทราย กลม หลังสักหลาด กระดาษทรายกลมแปะ  4,5,6,7 นิ้ว (สินค้าราคาต่อแพ็ต 5ใบ/ชุด)

มีขนาดดังนี้

4 นิ้ว #60

4 นิ้ว #80

4 นิ้ว #100

4 นิ้ว #120

4 นิ้ว #180

4 นิ้ว #240

5นิ้ว  #40

5นิ้ว  #60

5นิ้ว  #80

5นิ้ว  #100

5นิ้ว  #120

5นิ้ว  #150

5นิ้ว  #180

5นิ้ว  #240

5นิ้ว  #320

6นิ้ว  #60

6นิ้ว  #80

6นิ้ว  #100

6นิ้ว  #120

6นิ้ว  #150

6นิ้ว  #180

6นิ้ว  #240

6นิ้ว  #320

6นิ้ว  #400

7นิ้ว  #40

7นิ้ว  #60

7นิ้ว  #80

7นิ้ว  #100

7นิ้ว  #120

7นิ้ว  #180

7นิ้ว  #240

7นิ้ว  #320

7นิ้ว  #400