ลวดเชื่อมไฟฟ้า YAWATA
2,100.00 บาท
ต้องซื้อราคาขั้นต่ำรวม 0.00 บาท ขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม

ลวดเชื่อมไฟฟ้า YAWATA

ลวดเชื่อม YAWATA FT-51 2.6 ราคาลังละ 1,100 บาท

ลวดเชื่อม YAWATA FT-51 3.2 ราคาลังละ 1,060 บาท

ลวดเชื่อม YAWATA FT-51 4.0 ราคาลังละ 1,050 บาท

ลวดเชื่อม YAWATA FT-51 5.0 ราคาลังละ 1,050 บาท

10 ลังขึ้นไปลดลังละ10บาท


 

ลวดเชื่อม YAWATA L-55 3.2 ราคาลังละ 1,100 บาท

 

ลวดเชื่อม YAWATA L-55 4.0 ราคาลังละ 1,100 บาท

 

ลวดเชื่อม YAWATA L-55 5.0 ราคาลังละ 1,100 บาท

10 ลังขึ้นไปลดลังละ10บาท