ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE
2,100.00 บาท
ต้องซื้อราคาขั้นต่ำรวม 0.00 บาท ขึ้นไป
ติดต่อสอบถาม

ลวดเชื่อมไฟฟ้า KOBE

ลวดเชื่อม KOBE-30 2.6 ราคาลังละ 1,130 บาท

ลวดเชื่อม KOBE-30 3.2 ราคาลังละ 1,090 บาท

ลวดเชื่อม KOBE-30 4.0 ราคาลังละ 1,090 บาท

10 ลังขึ้นไปลดลังละ10บาท


 

ลวดเชื่อม KOBE-RB-26 2.6 ราคาลังละ 1,270 บาท

 

ลวดเชื่อม KOBE-RB-26 3.2 ราคาลังละ 1,230 บาท

 

ลวดเชื่อม KOBE-RB-26 4.0 ราคาลังละ 1,220 บาท

10 ลังขึ้นไปลดลังละ10บาท


ลวดเชื่อม KOBE-LB 52 2.6 ราคาลังละ 1,520 บาท

ลวดเชื่อม KOBE-LB 52 3.2 ราคาลังละ 1,355 บาท

ลวดเชื่อม KOBE-LB 52 4.0 ราคาลังละ 1,355 บาท

10 ลังขึ้นไปลดลังละ10บาท