PERFECT เครื่องจี้ปูน Honda GP160 แบบ DY
New
0.00 THB
ต้องซื้อราคาขั้นต่ำรวม 0.00 THB Up
Contact us
  • เครื่องจี้ปูน
  • รายละเอียด : ใช้ร่วมกับสายจี้คอนกรีต จะช่วยทําให้ปูนมีรอยร้าวน้อย ผิวเรียบ สม่ําเสมอ รวมถึงความคงทน และมีอายุใช้งานที่นาน
  • กว้าง x ยาว x สูง (ซม.) 30.6 x 36.3 x 33.5
  • กําลังแรงม้า 5.5 HP / 3,600 RPM 
  • ประเภทเครื่องยนต์ 4 จังหวะ, วาล์วบนฝาสูบ, กระบอกสูบเดี่ยว
  • น้ําหนัก 15 กก.
  • ความจุถังน้ํามันเชื้อเพลิง 3.1 ลิตร
  • ความจุน้ํามันเครื่อง  0.58 ลิตร
  • ความจุกระบอกสูบ 163 ซีซี
  • ระบบสตาร์ท ชุดเชือกดึงสตาร์ทแบบสปริงดึงกลับ