หัวพรวนดิน ด้ายหญ้า เซาะร่อง หัวระเบิดดิน 28 มิล x 9 ฟัน 9T ใช้ต่อกับเครื่อง ตัดหญ้า หัวกำจัดวัชพืช ไดหญ้า กำจัดวัชพืช ดายหญ้า ติดเครื่องตัดหญ้า
New
650.00 - 850.00 THB
Please select product option
Contact us

หัวพรวนดิน ด้ายหญ้า เซาะร่อง  หัวระเบิดดิน 28 มิล x 9 ฟัน 9T ใช้ต่อกับเครื่อง

ตัดหญ้า  หัวกำจัดวัชพืช ไดหญ้า กำจัดวัชพืช ดายหญ้า ติดเครื่องตัดหญ้า   

 

หัวพรวนดิน ด้ายหญ้า เซาะร่อง 28 มิล 9 ฟัน 9T มีหลายขนาด ตามด้านล่าง

1.หัวพรวนดิน ใบตรง  28 มิล x 9 ฟัน 9 T
2.
หัวพรวนดิน ใบเฉียง  28 มิล x 9 ฟัน 9 T
3.หัวพรวนดิน ใบ 4 แฉก  28 มิล x 9 ฟัน 9 T
4.หัวพรวนดิน เปิดร่องยกร่อง ใบ 3 แฉก 28 มิล x 9 ฟัน 9 T

และ หัวพรวนดิน ระเบิดดิน ใบมีดขากลม 3 แฉก 
28 มิล x 9 ฟัน 9 T