หัวพรวนดิน ด้ายหญ้า เซาะร่อง หัวระเบิดดิน 26 มิล x 9 ฟัน 9T ต่อกับเครื่องตัดหญ้า หัวกำจัดวัชพืช ไดหญ้า กำจัดวัชพืช ดายหญ้า ติดเครื่องตัดหญ้า
New
1,000.00 - 1,100.00 THB
Please select product option
Contact us

หัวพรวนดิน ด้ายหญ้า เซาะร่อง  หัวระเบิดดิน 26 มิล x 9 ฟัน 9T ใช้ต่อกับเครื่อง

ตัดหญ้า  หัวกำจัดวัชพืช ไดหญ้า กำจัดวัชพืช ดายหญ้า ติดเครื่องตัดหญ้า   

 

หัวพรวนดิน ด้ายหญ้า เซาะร่อง 26 มิล 9 ฟัน 9T มีหลายขนาด ตามด้านล่าง

1.หัวพรวนดิน ใบตรง  26 มิล x 9 ฟัน 9 T
2.
หัวพรวนดิน ใบเฉียง  26 มิล x 9 ฟัน 9 T
3.หัวพรวนดิน ใบ 4 แฉก  26 มิล x 9 ฟัน 9 T
4.หัวพรวนดิน เปิดร่องยกร่อง ใบ 3 แฉก 26 มิล x 9 ฟัน 9 T

และ หัวพรวนดิน ระเบิดดิน ใบมีดขากลม 3 แฉก 
26 มิล x 9 ฟัน 9 T