หัวพรวนดิน ด้ายหญ้า 26 มิล x 7 ฟัน 7T ต่อกับเครื่องตัดหญ้า หัวกำจัดวัชพืช ไดหญ้า กำจัดวัชพืช ดายหญ้า ติดเครื่องตัดหญ้า
New
1,300.00 THB
Please select product option
Contact us

หัวพรวนดิน ด้ายหญ้า เซาะร่อง  26 มิล x 7 ฟัน 7T ต่อกับเครื่องตัดหญ้า

หัวกำจัดวัชพืช ไดหญ้า กำจัดวัชพืช ดายหญ้า ติดเครื่องตัดหญ้า

 

หัวพรวนดิน ด้ายหญ้า เซาะร่อง 26 มิล มีหลายขนาด ตามด้านล่าง

1.หัวพรวนดิน ใบตรง  26 มิล x 7 ฟัน 7 T
2.
หัวพรวนดิน ใบเฉียง  26 มิล x 7 ฟัน 7 T
3.หัวพรวนดิน ใบ 4 แฉก  26 มิล x 7 ฟัน 7 T

และ หัวพรวนดิน เปิดร่องยกร่อง ใบ 3 แฉก 26 มิล x 7 ฟัน 7 T