ลวดเชื่อม ทังสเตน​ ขนาด 1.6 , 2.4,3.2 mm 175mm สีแดง (จำนวน 1 กล่อง = 10 เส้น) TIG
New
250.00 - 900.00 THB
Please select product option
Contact us

ลวดเชื่อม ทังสเตน​ ขนาด 1.6 , 2.4,3.2 mm 175mm สีแดง ,เขียว,เหลือง,เทา  (จำนวน 1 กล่อง = 10 เส้น) TIG