ลวดเชื่อม ทังสเตน​ ขนาด 1.6 , 2.4,3.2 mm 175mm สีเทา (จำนวน 1 กล่อง = 10 เส้น) TIG
New
300.00 - 1,300.00 THB
Please select product option
Contact us

ลวดเชื่อม ทังสเตน​ ขนาด 1.6 , 2.4,3.2 mm 175mm สีเทา  (จำนวน 1 กล่อง = 10 เส้น) TIG