โฮลซอเจาะคอนกรีต BOSUN
0.00 THB
ต้องซื้อราคาขั้นต่ำรวม 0.00 THB Up
Contact us

 

โฮลซอเจาะคอนกรีต BOSUN

 

 

      Dai         Working Length Seg Nr. Segmwnt Sizc           Thread            ราคา
25 mm 400 mm 4 8x15x3.5 mm 1-1/4 UNC                    
27 mm 400 mm 4 8x15x3.5 mm 1-1/4 UNC  
30 mm 400 mm 4 8x15x3.5 mm 1-1/4 UNC  
32 mm 400 mm 4 8x15x3.5 mm 1-1/4 UNC  
36 mm 400 mm 4 8x15x3.5 mm 1-1/4 UNC  
38 mm 400 mm 5 8x15x3.5 mm 1-1/4 UNC  
44 mm 400 mm 5 8x24x4 mm 1-1/4 UNC  
51 mm 400 mm 5 8x24x4 mm 1-1/4 UNC  
63 mm 400 mm 6 8x24x4 mm 1-1/4 UNC  
76 mm 400 mm 7 8x24x4 mm 1-1/4 UNC  
96 mm 400 mm 8 8x24x4 mm 1-1/4 UNC  
102 mm 400 mm 9 8x24x4 mm 1-1/4 UNC  
116 mm 400 mm 10 8x24x4 mm 1-1/4 UNC  
127 mm 400 mm 11 8x24x4 mm 1-1/4 UNC  
132 mm 400 mm 11 8x24x4 mm 1-1/4 UNC  
152 mm 400 mm 12 8x24x4 mm 1-1/4 UNC  
160 mm 400 mm 12 8x24x5 mm 1-1/4 UNC  
180 mm 400 mm 14 8x24x5 mm 1-1/4 UNC  
200 mm 400 mm 15 8x24x5 mm 1-1/4 UNC  
254 mm 400 mm 15 8x24x5 mm 1-1/4 UNC