ลวดสลิงไส้เชือก 2มิล 2.5มิล 3มิล 4มิล 6มิล 8มิล 9มิล 10มิล 12มิล
0.00 THB
ต้องซื้อราคาขั้นต่ำรวม 0.00 THB Up
Contact us

ลวดสลิงไส้เชือก

ขนาด (มม) ราคา บาท/ (200เมตร)
2.0 750
2.5 800
3.0 1050
4.0 1250
5.0 1450
6.0 1750
8.0 3750
9.0 3900
10.0 4800
12.0 6100