รอกไฟฟ้า PA-990 1200kg
10,000.00 THB
ต้องซื้อราคาขั้นต่ำรวม 0.00 THB Up
Contact us

รอกไฟฟ้า PA-990 kg

***รายละเอียดสินค้า*** 
ใช้กระแสไฟฟ้า 220V / 50 Hz
กำลังยกสลิงเดี่ยว/ความยาว 600kg / 11เมตร
กำลังยกสลิงคู่/ความยาว 1100kg / 5.5เมตร