สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น LSP1.4S (ไม่มีสายดูด) 220V.

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น LSP1.4S (ไม่มีสายดูด) 220V.รายละเอียดสามารถสูบน้ำในระดับต่ำ 1 มิล ตัวเรือนมอเต......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น LSP1.4S (มีสายดูด) 220V.

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น LSP1.4S (มีสายดูด) 220V.รายละเอียดสามารถสูบน้ำในระดับต่ำ 1 มิล ตัวเรือนมอเตอร์......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80PUA21.5 (380V.) โอโต

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80PU21.5 (380V.)รายละเอียดตัวเรือนมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส ตัวเรือนปั๊มผลิตจากเรซ......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PUA2.75 (380V.) โอโต

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PUA2.75 (380V.) โอโตรายละเอียดตัวเรือนมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส ตัวเรือนปั๊มผลิต......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PUA2.75S (220V.) โอโต

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PUA2.75S (220V.) โอโตรายละเอียดตัวเรือนมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส ตัวเรือนปั๊มผลิ......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PUA2.4S (220V.) โอโต

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PUA2.4S (220V.) โอโตรายละเอียดตัวเรือนมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส ตัวเรือนปั๊มผลิต......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80PU21.5 (380V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80PU21.5 (380V.)รายละเอียดตัวเรือนมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส ตัวเรือนปั๊มผลิตจากเรซ......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PU2.75 (380V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PU2.75 (380V.)รายละเอียดตัวเรือนมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส ตัวเรือนปั๊มผลิตจากเรซ......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PU2.75S (220V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PU2.75S (220V.)รายละเอียดตัวเรือนมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส ตัวเรือนปั๊มผลิตจากเร......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PU2.4S (220V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PU2.4S (220V.)รายละเอียดตัวเรือนมอเตอร์ผลิตจากสแตนเลส ตัวเรือนปั๊มผลิตจากเรซ......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PN2.75S (220V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PN2.75S (220V.)รายละเอียดเสื้อมอเตอร์และเพลาผลิตจากสแตนเลส 304 ตัวปั๊มผลิตจา......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PN2.4S (220V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50PN2.4S (220V.)รายละเอียดเสื้อมอเตอร์และเพลาผลิตจากสแตนเลส 304 ตัวปั๊มผลิตจาก......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80U23.7+bend80 (380V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80U23.7+bend80 (380V.)รายละเอียดสำหรับสูบน้ำโคลน , น้ำมีตะกอน/บ่อน้ำ , ระบายน้......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80U23.7 (380V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80U23.7 (380V.)รายละเอียดสำหรับสูบน้ำโคลน , น้ำมีตะกอน/บ่อน้ำ , ระบายน้ำเสีย- ......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80U2.75+bend80 (380V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80U2.75+bend80 (380V.)รายละเอียดสำหรับสูบน้ำโคลน , น้ำมีตะกอน/บ่อน้ำ , ระบายน้......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80U2.75 (380V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 80U2.75 (380V.)รายละเอียดสำหรับสูบน้ำโคลน , น้ำมีตะกอน/บ่อน้ำ , ระบายน้ำเสีย- ......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50UT2.4S (220V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50UT2.4S (220V.)รายละเอียดสำหรับสูบน้ำโคลน , น้ำมีตะกอน/บ่อน้ำ , ระบายน้ำเสีย-......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50U2.4 (380V.)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น 50U2.4 (380V.)รายละเอียดสำหรับสูบน้ำโคลน , น้ำมีตะกอน/บ่อน้ำ , ระบายน้ำเสีย- ม......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น LB-800 (ไฟ 220โวลต์)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น LB-800 (ไฟ 220โวลต์)สำหรับรดน้ำต้นไม้,สวนผัก,สูบน้ำออกจากสระว่ายน้ำ/บ่อน้ำ,งาน......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น LB-480 (ไฟ 220โวลต์)

ปั๊มจุ่ม TSURUMI รุ่น LB-480 (ไฟ 220โวลต์)สำหรับรดน้ำต้นไม้,สวนผัก,สูบน้ำออกจากสระว่ายน้ำ/บ่อน้ำ,งาน......

อ่านต่อ

ปั๊มจุ่ม TSURUMI FAMILY-12 (1")

ปั๊มจุ่ม TSURUMI FAMILY-12 (1")รายละเอียดปั๊มแช่ ปั๊มจุ่ม ซูรูมิ TSURUMI FAMILY-12ปั้มแช่ พลาสติก ได......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view